Committees’ Members of 2023

Editorial Committee

Takayuki Nakamura (Chair)
Toshiaki Otomo
Ken Kato
Masanori Taishido
Susumu Takenaga
Daisuke Nakai
Tamotsu Nishizawa
Taro Hisamatsu
Hiroyuki Furuya
Shigeta Minamimori

Conference Organizing Committee

Nanako Fujita (Chair)
Kotoe Ikegaki
Yoshio Inoue
Yoshifumi Ozawa
Masashi Kondo
Tetsushi Harada
Naoki Haraya
Naoki Hayashi
Shinji Fukuda
Naoki Matsuyama
Shoko Motoyoshi
Yusuke Yoshino

Planning and Exchange Committee

Masanobu Sato (Chair)
Noriko Ishida
Tadashi Otsuki
Soh Kaneko
Manabu Kuwata
Atsushi Komine
Ryo Hongo
Akihito Matsumoto

Encouragement Prize Committee

Seiichiro Ito (Chair)
Yusuke Ando
Jou Ishii
Tomoyuki Uemiya
Shingo Takahashi
Norikazu Takami
Shinji Nohara

General Affairs Committee

Hiroaki Itai (Chair)
Tatsuya Sakamoto
Nobuhiko Nakazawa
Kuniaki Makino
Tadahiro Yamao
Eiko Yamamoto
Naoyuki Wakamatsu

JSHET Prize Committee

Atsushi Komine (Chair)
Masahiro Kawamata
Koki Hirose
Yutaka Furuya
Yoshihiro Yamazaki