Committees’ Members of 2021-23

(*=newly appointed)

Editorial Committee

Shin Kubo (Chair)
Yusuke Ando
Yukihiro Ikeda*
Nobuhiro Ito*
Kosuke Oki*
Shingo Takahashi
Norikazu Takami
Atsushi Masunaga*
Shimpei Yamamoto*

Conference Organizing Committee

Taku Eriguchi (Chair)
Kotoe Ikegaki*
Seiichiro Ito
Tomoyuki Uemiya
Yoshifumi Ozawa*
Shinya Kawawaki*
Masashi Kondo
Keita Tanaka*
Shinji Nohara*
Naoki Matsuyama*
Hiromi Morishita*

Planning and Exchange Committee

Seiichiro Ito* (Chair)
Noriko Ishida
Manabu Kuwata
Sora Sato*
Masanobu Sato*
Naoki Haraya
Shinji Fukuda*
Shigeta Minamimori

Encouragement Prize Committee

Nobuhiko Nakazawa* (Chair)
Jou Ishii*
Hiroko Goto*
Atsushi Naito
Daisuke Nakai*
Kuniaki Makino*
Yusuke Yoshino*
Shohei Yoneda

General Affairs Committee

Ryu Susato*(Chair)
Hiroaki Itai*
Takato Kasai*
Takuo Dome*
Naoki Hayashi*
Tadahiro Yamao*
Eiko Yamamoto*

JSHET Prize Committee

Tatsuya Sakamoto*(Chair)
Yoshio Inoue
Taku Eriguchi*
Kayoko Misaki*
Hirosi Yagi*